Yatmadan Önce Bu Duaları Okursanız Zengin Olursunuz, Geçim Sıkıntısı Hiç Çekmezsiniz


İslam dininde, insanların bolluk ve bereket içinde yaşamalarına vesile olacak dualar bulunmaktadır. Birçok müslümana göre bu dualar okununca Allah isteklerini uygun görürse yerine getirecektir. Biz de bugün sizlere İslam dininde zenginlik getirdiğine inanılan dualardan bahsedeceğiz.

Duanın anlam ve öneminin oldukça fazla olduğu İslam dininde dua insanların Allah’a istek ve arzularını isteyiş şeklidir. Kul ile Allah arasında bir diyalog şekli olan dua ibadetlerin en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Hatta Peygamber Hz. Muhammed’de duanın hayatımızda ki öneminden bahsetmek için ‘Dua ibadetin ta kendisidir.’ buyurmuştur.
Özellikle de Hz. Muhammed gece yatmadan önce okunması icap eden duaların bulunduğunu ve insanların mutlaka her gece bu duaları okumalarını buyurmuştur. Hz. Muhammed bu dualarından biri ile ilgili şunları buyurmuştur: ‘Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.’
Peki ama Vakıa suresi nedir? HZ. Muhammed Vakıa suresi ile ilgili şunları buyurmuştur : ‘Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.’
Ayrıca bu sureyle ilgili olarak ilk müslümanlardan biri olan Abdullah ibni Mesud vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman’a şunları demiştir. Hz. Osman ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: “Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman : “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman : “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud şunları der: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar ” der.
Yani kısaca Vakıa suresini okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir. Her gün sabah ve akşam bu sureyi okuyan kimsenin hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmeden dünyadan göçeceğine inanılır. Aynı zamanda bu kişi hayatı boyunca başka hiçbir tehlike yüzü de görmez.
Eğer bu dua ikindi namazından sonra 14 defa okunursa, rızıkların yağmur gibi yağacağına ve  Allah’ın o kişinin işlerini kolaylaştıracağına da inanılmaktadır. Bunun dışında bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra da okunması tavsiye edilmiştir. Bu vakitte okunan vakıa suresi okuyan kişilere rızık verirken onları fakirlikten ve yoksulluktan kurtarıp zenginliğe kavuştururmuş.
Bu sureyi ara vermeksizin 40 gün 40 defa okuyan kişi ise asla fakirlik çekmezmiş. Allah o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal rızıklar nasip edermiş.
Ölmekte olan bir kişiye Vakıa Suresi okunursa da münker ve nekir meleklerinin suallerine ölen kişi kolaylıkla cevap verirmiş.
İslam bilginlerinden bazıları ise bu sure ile şunları söylemişlerdir : “Ölmüş bir kimsenin üzerine Vakı Suresi okunursa, meyyitin acı ve ıstırabı hafifler. Ölümle burun buruna gelen ve can vermekte olan ağır bir hastanın üzerine okunursa, imanla göçmesine vesile olur. Azrail  de o kimseye karşı çok nazik davranır. Abdestli olarak her gün sabah akşam bu sureyi birer defa okuyan kimse hayatı boyunca açlık ve susuzluk acısı nedir bilmez ve hiçbir tehlike yüzü görmez.”
Vakıa suresinin zenginlik, bolluk ve bereket getirdiğini dini kaynaklardan ve hadislerden öğrendikten sonra yine Vakıa Suresi gibi bolluk duası olan karınca duasından bahsedeceğiz.
Karınca duası da eve, haneye, işyerine bolluk, bereket ve bolca hayırlı rızık girmesi için okunmaktadır. Bu dua bereket yağdırması için okunması gereken en etkili dualardan bir tanesi belki de en şahanesidir. Bir karıncanın Allah’tan yağmur dilenmesi hikayesiyle ortaya çıkan karınca duası, bolluk, bereket ve hayırlı rızkı temsil etmektedir.
Bu iki dua bereket, zenginlik ve sıkıntılardan kurtulmak için okunması önerilmektedir.

Like it? Share with your friends!

memo

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir